Στελέχη

Photo of Prof. Aristogiannis Garmpis

Αριστογιάννης Γαρμπής

Καθηγητής

agarbis [at] upatras.gr

Ο Αριστογιάννης Σ. Γαρμπής είναι Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο τα Λειτουργικά Συστήματα και το σχεδιασμό διαδραστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος, PhD in Applied Informatics από το London South Bank University του Λονδίνου, Master με τίτλο «MSc in Computing and Information Systems» από το University of Greenwich, του Λονδίνου και Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου «Computing and Information Systems –CisLab».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κυρίως αφορούν τις περιοχές: Information Systems, Operating Systems, e-Learning, Internet Programming, Data Mining, για τα οποία έχει δημοσιεύσει αρκετές πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και Συνέδρια, ενώ έχει συγγράψει τρία βιβλία και ένα κεφάλαιο σε βιβλίο. Είναι Reviewer σε διεθνή Περιοδικά και Συνέδρια και Editor σε επιστημονικά βιβλία, ενώ το ερευνητικό του έργο αναγνωρίζεται από αρκετές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Έχει εκπονήσει ερευνητικά έργα και συμμετέχει ενεργά σε επιστημονικούς Συλλόγους. Διαθέτει μεγάλη Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε Προπτυχιακό επίπεδο, σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Έχει διατελέσει: Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του π. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Πρόεδρος του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του π. ΤΕΙ Μεσολογγίου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του π. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, καθώς και Αντιπρόεδρος του π. ΤΕΙ Μεσολογγίου.