Δημοσιεύσεις

[J.11] G. AGAPIOU, T. Doukoglou, P. Georgiadis, G. Georgakopoulos, E. Plakidis, P. Rorris, K.IOANNOU, A.IOANNOU, A.GARMPIS, (2006), “Throughput and interference measurements in copper wires of xDSL type modems”, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 2, Volume 3, Included in ISI/SCI
Web of Science and Web of Knowledge, February 2006, pp. 352-357.
[J.12] N. Deligiannis, S. Louvros, K. Ioannou, A. Garmpis, S. Kotsopoulos (2006), “Location Positioning Techniques Investigation in GSM Networks”, WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, Issue 6, Volume 5, Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge, June 2006, p. 1159.
[J.13] Maragoudakis, M., Cosmas, N., Garmpis, A., Tegas, C., (2006), “Towards a Language-Oriented Programming Language using Bayesian Data Mining Techniques”, GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering , Volume 33 and No. 1, September 2006, pp. 178-189, ISSN 1738-6438, ISBN 89-953729-5-8.
[J.14] M. Maragoudakis, A. Garmpis, C. Tegas. (2006), “Allowing for natural language information retrieval by incorporation of Bayesian semantics to web content”. Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises (AMSE) International Journal, Advance D-2006 , Computer Science and Statistics, Vol. 11, Issue 2, Page 37.
[J.15] Aristogiannis Garmpis (2010), “Evaluating the Proc_OS web-based Software Tool for the Algorithms of CPU Process Scheduling in Operating Systems”. GESTS International Transaction on Computer Science and Engineering, Vol.59, No.1, pp.87-102, Apr.2010, ISSN 1738-6438, ISBN 89-953729-5-8.
[J.16] Aristogiannis Garmpis (2010), “Alg_OS – A web-based software tool to teach page replacement algorithms of Operating Systems to undergraduate students”, Computer Applications in Engineering Education, Wiley Periodicals, Inc. n/a. DOI: 10.1002/cae.20502
(URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cae.20502/abstract )
[J.17] Aristogiannis Garmpis (2011). “Design and development of a web-based interactive software tool for teaching Operating Systems”. Journal of Information Technology Education (JITE): Research, V.10, pp. 1-17. ISBN: 1-932886-42-7 978-1-932886-42-9
(URL: http://www.jite.org/documents/Vol10/JITEv10p001-017Garmpis869.pdf )
[J.18] Christos Koilias, Vassilis Kostoglou, Aristogiannis Garmpis, Beatrice van der Heijden (2011). “The Incorporation of Graduates from Higher Technological Education into the Labor Market”. Journal of Service Science and Management (JSSM), Scientific Research Publishing, Inc. USA. Vol4, No1, pp.86-96.
(doi:10.4236/jssm.2011.41012)
(URL: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=4182 )
[J.19] V. Kostoglou, A. Garmpis, C. Koilias and B. Van der Heijden (2011). “Predictors of higher technological education graduates’ labour market entrance success”. European Journal of Higher Education (EJHE) Taylor and Francis Group. Vol.1, Issue 2-3. Pages 158-178. ISSN: 2156-8235 (Print), 2156-8243 (Online)
DOI: 10.1080/21568235.2011.616768
(URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21568235.2011.616768 )
[J.20] A. Garmpis and N. Gouvatsos (2015). “Design and Development of WebUbu: An innovating web-based instruction tool for Linux OS courses”. Computer Applications in Engineering Education, Wiley Periodicals, Inc. n/a.
CAE21706 – DOI 10.1002/cae.21706
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cae.21706/full
Chapter in Handbook:
[B.CH.1] E. Maragkoudakis, N. Cosmas, A. Garbis, (2008), “Mining Natural Language Programming Directives with Class-Oriented Bayesian Networks”. Advanced Data Mining and Applications, Lecture Notes Artificial Intelligence – Lnai 5139, C. Tang, C. X. Ling, X. Zhou, N. J. Cercone, X. Li , (eds), pp. 15-26, 2008, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, ISSN0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online). ISBN 978-3-540-88191-9
(URL: http://www.springerlink.com/content/h2221p6up63u7601/
http://books.google.com/books?id=gakfOYC3RmIC&printsec=frontcover&hl=el )
Conferences:
[C.1] Garmpis A. (2003). “Computer aided assessment in Mathematics”. Proceedings of the 6th International Conference on Technology in Mathematics, pp. 397. University of Thessaly, 10-13 October 2003, Volos, Greece. (Paper and Poster), ISBN 960-92384-0-8.
[C.2] E. Dimitriadou, K. Ioannou, I.Panoutsopoulos, A. Garmpis, S. Kotsopoulos, (2005), “Optimized Channel Assignment Scheme for TETRA Networks”, 5th International Conference on APPLIED ELECTROMAGNETICS, WIRELESS and OPTICAL COMMUNICATIONS (ELECTROSCIENCE ‘05), Corfu, Greece, August 23-25 2005 (pp. 1-6). (Invited Paper).
[C.3] K. IOANNOU, E. DIMITRIADOU, A. IOANNOU, I. PANOUTSOPOULOS, A. GARMPIS and S. KOTSOPOULOS, (2005), “New Technique giving Priority to Emergency Calls in Wireless Cellular Security Networks”. 5th International Conference on APPLIED INFORMATICS and COMMUNICATIONS (AIC ’05), Malta, September 15-17, 2005 (pp. 61-65).
[C.4] S. LOUVROS, K. IOANNOU, A. GARMPIS and S. KOTSOPOULOS, (2005), “Response Characteristics of LED in POF Optical Links”. 7th International Conference on MATHEMATICAL METHODS and COMPUTATIONAL TECHNIQUES IN ELECTRICAL ENGINEERING (MMACTEE ’05) Sofia, Bulgaria, October 27-29, 2005 (pp. 124-128).
[C.5] J. PYLARINOS, S. LOUVROS, K. IOANNOU, A. GARMPIS and S. KOTSOPOULOS, (2005), “Traffic Analysis in GSM/GPRS Networks using Voice Pre-Emption Priority”. 7th International Conference on MATHEMATICAL METHODS and COMPUTATIONAL TECHNIQUES IN ELECTRICAL ENGINEERING (MMACTEE ’05) Sofia, Bulgaria, October 27-29, 2005 (pp. 120-123).
[C.6] A. GARMPIS, K. IOANNOU, S. SIRMAKESSIS, L.PANAGIOTOPOULOS, “An Environment for Computer Based Assessment in the Educational Process”. 4th International Conference on E-ACTIVITIES (E-Learning, E-Communities, E-Commerce, E-Management, E-Marketing, E-Governance, E-Health, Tele-Working) (E-ACTIVITIES ’05) Miami, Florida, USA, November 17-19, 2005.
[C.7] T.Dagiouklas, K.Ioannou, A.Garmpis “A lightweight and scalable VoIP platform based on MGCP/H.323 interworking and QoS management capabilities”. 4th International Conference on INFORMATION SECURITY, COMMUNICATIONS and COMPUTERS (ISCOCO ’05), Invited Symposium: WIRELESS, OPTICAL, SPACE and MOBILE COMMUNICATIONS (WOSM’05). Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005.
[C.8] J.Pylarinos, S.Louvros, K.Ioannou, A. Ioannou, A.Garmpis and S.Kotsopoulos, “Mean Waiting Time Analysis in Finite Storage Queues for Wireless Cellular Networks”. 4th International Conference on INFORMATION SECURITY, COMMUNICATIONS and COMPUTERS (ISCOCO ’05), Invited Symposium: WIRELESS, OPTICAL, SPACE and MOBILE COMMUNICATIONS (WOSM’05). Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005.
[C.9] J.Pylarinos, S.Louvros, K.Ioannou, I.Panoutsopoulos, I.Kougias, A.Garmpis and S.Kotsopoulos, “Two Layer Call Admission Control Analysis in Microcellular Wireless Networks”. 4th International Conference on INFORMATION SECURITY, COMMUNICATIONS and COMPUTERS (ISCOCO ’05), Invited Symposium: WIRELESS, OPTICAL, SPACE and MOBILE COMMUNICATIONS (WOSM’05). Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005.
[C.10] L. RAPTIS, D. KAGKLIS, Y. PATIKIS, G. HATZILIAS, N. ZERVOS, T. ZAHARIADIS, D. CRHONIS, K. IOANNOU, A. GARMPIS, “Migration towards Multimedia Next Generation Network”. 4th International Conference on INFORMATION SECURITY, COMMUNICATIONS and COMPUTERS (ISCOCO ’05), Invited Symposium: WIRELESS, OPTICAL, SPACE and MOBILE COMMUNICATIONS (WOSM’05). Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005.
[C.11] G. Agapiou, D. Vali, D. Charalambakis, P. Georgiadis, E. Plakidis, P. Rorris, K. IOANNOU, A. GARMPIS, “High Throughput Performance and Quality Issues of a Wimax System”. 4th International Conference on INFORMATION SECURITY, COMMUNICATIONS and COMPUTERS (ISCOCO ’05), Invited Symposium: WIRELESS, OPTICAL, SPACE and MOBILE COMMUNICATIONS (WOSM’05). Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005.
[C.12] G. Agapiou, T. Doukoglou, P. Georgiadis, G. Georgakopoulos, E. Plakidis, P. Rorris, K. IOANNOU, A. IOANNOU, A. GARMPIS, “Crosstalk and Isolation measurements in copper wires”. 4th International Conference on INFORMATION SECURITY, COMMUNICATIONS and COMPUTERS (ISCOCO ’05), Invited Symposium: WIRELESS, OPTICAL, SPACE and MOBILE COMMUNICATIONS (WOSM’05). Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005.
[C.13] Maragoudakis M, Kermanidis K., A. Garmpis, Fakotakis N., “Dealing with imbalanced data using Bayesian techniques”. Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), 24-26 May, 2006, Jenoa, Italy.
[C.14] N. Deligiannis, S. Louvros, K.Ioannou, A. Garmpis, S. Kotsopoulos, “An Implementation of Time of Arrivals Location Positioning Technique for GSM Networks”. 5th International Conference on TELECOMMUNICATIONS and INFORMATICS (TELE-INFO ’06), Conference, Istanbul, Turkey, May 27-29, 2006.
BOOKS:
[B.1] Aristogiannis Garmpis (2010), “Operating Systems – Theoretical and Practice approach. Unix – Linux – Virtual Machines”, ARAKYNTHOS Publishing, Pages 434, ISBN: 978-960-89786-9-4
[B.2] C. Koilias, E. Tourna, A. Garmpis, S. Retiniotis and B. Tolis, “Following the Employment of Graduates of Greek Technological Educational Institutes,” New Technology Publishing, Athens, 2010, Pages 354, ISBN 978-960-6759-46-8
[B.3] Aristogiannis Garmpis, Dimitris Fotiadis,(2015). «Introduction to Computers and Information», ARAKYNTHOS Publishing, Pages 448 – ISBN 978-960-9474-12-2
Conferences (Greece)
[C.GR.1] Garmpis A., (2003). “Αξιολογώντας τη γνώση μέσω ενός Λογισμικού Εργαλείου”. Proceedings of the 6th Panhellenic Conference with International participation, on Didactic Mathematics and Computing in Education, pp. 394. University of Thessaly, 10-13 October 2003, Volos, Greece. (Paper and Poster), ISBN 960-92383-0-0.
[C.GR.2] Χ. Κοίλιας, Β. Κώστογλου, Ε. Τουρνά, Α. Γαρμπής, & Β. Τόλης (2011). “Διερεύνηση και Ανάλυση της Απασχόλησης των Αποφοίτων ΤΕΙ”. Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ). 24-26 Ιουνίου 2011, Αθήνα, ΤΕΙ Πειραιά.
[C.GR.3] Α. Garmpis, Ν. Gouvatsos (2012). «Innovative teaching methods in Operating Systems: The Linux case. International Conference of Innovative approaches in Education: Design and Networking, PATRAS – Greece, Volume: 1.0 Patras 20-21 October 2012. ISBN : 978-960-86811-7-0